Prediu el comportament dels teus clients

  • Predicció de la taxa d’abandó de cadascun dels clients.
  • Coneix amb quina probabilitat un client incrementarà la vinculació.
  • Predicció de la probabilitat duna nova contractació.

Prova Fexer gratis amb 300 simulacions al mes.

Captura de dades

Capturem i importem dades massives com a base del model predictiu ``Deep Learning``

Model predictiu

Models predictius mitjançant ``Deep Learning`` que permeten seguir aprenent de manera autònoma.

Probabilitat d'esdeveniments

Obté la probabilitat que un esdeveniment succeeixi, hagi passat amb anterioritat o no, mitjançant l'ús d'AI.

¿Alguna pregunta?

Si necesitas que te expliquemos cómo funciona Fexer o cuáles son las ventajas para tu empresa, un asesor se pondrá en contacto contigo.
Rep assessorament