Fes servir les dades i coneix el teu client

  • Panells de control per entendre com es comporten els teus clients.
  • Adquireix millor coneixement dels teus clients i interessos.
  • Pren decisions comercials basades en dades clau.

Prova Fexer gratis amb 300 simulacions al mes.

Captura de dades

Capturem informació en temps real i amb una estructura de dades ordenada per facilitar-ne l'anàlisi

Analytics

Extraiem conclusions de les mètriques més rellevants simplificant l'anàlisi de les dades

Panell de control

Dashboard amb les conclusions per conèixer el teu client, el seu comportament i les seves proritats.

¿Alguna pregunta?

Si necesitas que te expliquemos cómo funciona Fexer o cuáles son las ventajas para tu empresa, un asesor se pondrá en contacto contigo.
Rep assessorament