Simuladors per planificar la jubilació

Problema
Les entitats financeres i asseguradores necessiten que els seus clients inverteixin per obtenir més rendibilitat. I els inversors necessiten més informació de valor per prendre millors decisions financeres que els ajudin a mantenir el seu poder adquisitiu després de la jubilació. Les empreses d'assessorament financer no tenen prou recursos per implementar solucions digitals que permetin una millor aproximació online als seus clients. I quan en tenen, els departaments de tecnologia estan massa ocupats per afegir més projectes tecnològics a la cua de projectes. L'externalització de la contractació de determinades solucions digitals és un accelerador als processos de transformació digital de les companyies.
Solució
Els departaments de negoci, comercial i màrqueting de les entitats financeres necessiten facilitats i autonomia per implementar solucions digitals que els ajudin en la consecució dels objectius comercials. La seva elevada dependència dels departaments de tecnologia els impedeix avançar de manera autònoma. La incorporació de simuladors d'estalvi externs 'as a service' els permet implementar i integrar en qualsevol entorn web i manera senzilla calculadores financeres personalitzables. L'ús de simuladors d'estalvi orientats a solucionar tots els dubtes que el client té per fer front a una vida saludable econòmicament després de la jubilació és imprescindible. Alhora, facilita a les entitats tota la DATA que els usuaris han generat, oferint així un elevat coneixement del comportament dels usuaris i de les seves necessitats i inquietuds.