Simuladors per a préstecs personals

Problema
Les entitats financeres necessiten que els seus clients prenguin decisions financeres per obtenir més rendibilitat. I els usuaris, necessiten més informació de valor per prendre millors decisions financeres. Les empreses financeres, no sempre tenen els recursos suficients per implementar solucions digitals que permetin una millor aproximació en línia als seus clients. I quan en tenen, els departaments de tecnologia estan massa ocupats per afegir més projectes tecnològics a la cua de projectes. L'externalització de la contractació de determinades solucions digitals és un accelerador als processos de transformació digital de les companyies.
Solució
Els departaments de negoci, comercial i màrqueting necessiten facilitats i autonomia per implementar solucions digitals que els ajudin en la consecució dels objectius comercials. La seva elevada dependència dels departaments de tecnologia els impedeix avançar de manera autònoma. La incorporació de simuladors de préstecs 'as a service', els permet implementar i integrar a qualsevol entorn web i manera senzilla calculadores financeres personalitzables. L'ús de simuladors de préstecs facilita a les entitats tota la DATA que els usuaris han generat, oferint així un coneixement elevat del comportament dels usuaris i de les seves necessitats i inquietuds.