Simuladors d'estalvi per ajudar els teus clients

Problema
Les entitats financeres i asseguradores necessiten que els seus clients inverteixin per obtenir més rendibilitat. I els inversors, necessiten més informació de valor per prendre millors decisions financeres. Les empreses d'assessorament financer no tenen prou recursos per implementar solucions digitals que permetin una millor aproximació online als seus clients. I quan en tenen, els departaments de tecnologia estan massa ocupats per afegir més projectes tecnològics a la cua de projectes. L'externalització de la contractació de determinades solucions digitals és un accelerador als processos de transformació digital de les companyies.
Solució
Els departaments de negoci, comercial i màrqueting necessiten facilitats i autonomia per implementar solucions digitals que els ajudin en la consecució dels objectius comercials. La seva elevada dependència dels departaments de tecnologia els impedeix avançar de manera autònoma. La incorporació de simuladors d'estalvi externs 'as a service' els permet implementar i integrar en qualsevol entorn web i manera senzilla calculadores financeres personalitzables. L'ús de simuladors d'estalvi facilita a les entitats tota la DATA que els usuaris han generat, oferint així un coneixement elevat del comportament dels usuaris i de les seves necessitats i inquietuds.